top of page

Vad får jag göra själv?

De flesta elinstallationsarbeten ska utföras av ett registrerat elinstallationsföretag. En del enklare arbeten kan du få utföra själv, men bara om du vet hur du ska göra. Kom ihåg att olagligt elinstallationsarbete är straffbart. Chansa aldrig! Ett misstag kan få ödesdigra konsekvenser.​ "

Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. De arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade och utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio och telekommunikation och andra apparater. "

Vad är elsäkerhetsverket?

VI ÄR REGISTRERADE HOS ELSÄKERHETSVERKET

Elarbete - Västerviks Elektriska

VI FINNS PÅ LISTAN ÖVER REGISTERADE ELFÖRETAG

bottom of page