top of page

Därför bör du kontakta en elektriker i Västervik: Elinstallationer du inte bör göra själv!

Uppdaterat: 19 mars


Ibland är det bäst att fråga: Vi är inte bara din Elektriker i Västervik, vi är din vän också!


När det kommer till elinstallationer finns det vissa som du kan ta hand om själv, men det finns också andra där det krävs en certifierad elektriker enligt lag. Om du försöker utföra elinstallationer eller ändringar själv i situationer där en certifierad elektriker behövs, utsätter du inte bara dig själv och din egendom för risker, utan riskerar också att bli straffad eller stå där utan försäkringsskydd om olyckan skulle inträffa.


På vår hemsida beskriver vi mer ingående vad elinstallationer är/innebär, för ja det är kanske inte helt självklart för någon som inte är i branschen: Klicka här för att läsa mer om detta!


Här är exempel på arbete som kräver att det utförs av ett elinstallationsföretag eller en auktoriserad elinstallatör:


(Denna information är hämtad från elsakerhetsverket.se 23/1-2024: vid intresse finns mer att lära sig på deras hemsida).


  • Ändringar i permanenta elinstallationer: Alla ändringar eller modifieringar i de befintliga, permanenta elektriska installationerna bör utföras av ett kvalificerat elinstallationsföretag eller en auktoriserad elinstallatör.

  • Byte av ojordade vägguttag till jordade: Att byta ut ojordade vägguttag mot jordade alternativ är en säkerhetsåtgärd som bör hanteras av professionell personal för att säkerställa korrekt anslutning och funktionalitet.

  • Installation av 230-volts golvvärme och värmekablar: Installationen av golvvärme och värmekablar, som är kopplade till 230-volts elsystem, kräver expertis för att undvika risker med överhettning eller kortslutning.

  • Förläggning av kablar i mark: Att lägga kablar i marken, särskilt om det är för utomhusbelysning eller andra elinstallationer, kräver noggrannhet och korrekt isolering, vilket bäst uppnås med hjälp av en auktoriserad elinstallatör eller ett elinstallationsföretag.


Säkerheten och korrekt funktion av dessa elinstallationer är av högsta vikt, vilket är varför det är rekommenderat att anlita professionell hjälp från en auktoriserad elinstallatör eller ett respekterat elinstallationsföretag när dessa arbeten behöver utföras.


Men oras inte!

Vi finns här för dig, så tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar. Slå oss gärna en pling på 0490-12585 eller skicka in en fråga via formuläret nedan, så lovar vi att återkomma till dig så snart som möjligt.


Vi ser fram emot att vara din pålitliga partner för elinstallationer i Västervik och omnejd!
Anställd på Västervik Elektriska utför elinstallation
Comments


bottom of page