top of page
Metall Grön Fender

GRÖN TEKNIK

Om du planerar att installera miljövänlig teknik kan du dra nytta av skattereduktion för både arbetskostnader och material. Denna förmån är tillgänglig för installationer som påbörjades, betalades och slutfördes tidigast från och med den 1 januari 2021.


Konceptet liknar ROT- och RUT-avdragen men är en separat skattereduktion. Detta innebär att du får direkt avdrag på fakturan från det företag som utför installationen, din leverantör. Därefter begär företaget betalning från Skatteverket. Detta initiativ främjar användningen av grön teknik och gör det mer ekonomiskt fördelaktigt för dig att investera i miljövänliga installationer och energieffektiva lösningar.

Du som privatperson kan ha rätt till skattereduktion för "Grön teknik" 

VILL NI PRATA GRÖN TEKNIK MED OSS?

bottom of page