top of page
Installera elektriska kablar

BOSTADSFÖRENINGAR, ORGANISATIONER & FÖRETAG

BIDRAG

Bostadsrättsföreningar i Västervik har nu möjligheten att dra nytta av Regeringens miljösatsning genom ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket. Detta stöd, känt som "Ladda Bilen," erbjuder en betydande förmån för installation av laddstationer. Bidraget täcker upp till hälften av material- och arbetskostnaderna för laddstationens installation, med ett maximalt belopp på 15 000 kronor per laddplats.

Denna möjlighet gäller för bostadsrättsföreningar, företag och organisationer i Västervik. Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening kan du använda detta bidrag på olika sätt, exempelvis för att dra el till laddstationerna, uppgradera elservisen eller täcka kostnaderna för laddstolpen. Detta initiativ är ett steg mot en mer miljövänlig och hållbar framtid för bostadsrättsföreningar i Västervik och gör övergången till laddstationer enklare och mer ekonomiskt fördelaktig.

Såhär nyttjar ni det statliga bidraget "Ladda bilen" 

VILL DU FÅ EN KOSTNADSFRI OFFERT?

bottom of page